Renowacje liniowe

(DN150-DN250)

Prawidłowe działanie systemu kanalizacji jest uzależnione w dużej mierze od stanu rurociągów. Ich wadliwe działanie może stanowić bezpośrednią przyczynę poważnych awarii i kosztownych napraw dla miast i wsi.

Kompleksowo i nowocześnie

Nasi specjaliści chętnie przeprowadzą kompleksową renowację rurociągów, usprawniając ich działanie i przepustowość, a także chroniąc przed ewentualną awarią.

Renowacja przeprowadzana jest z pomocą specjalistycznego sprzętu w oparciu o doświadczenie i znajomość nowoczesnych metod.